• Student V roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach których realizuje kierunki dyplomowe Prawo oraz Stosunki Międzynarodowe

  • W ramach dotychczasowej praktyki pracował m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w warszawskich kancelariach prawnych

  • Głównymi obszarami jego zainteresowań są: Prawo autorskie, Prawo spółek oraz Prawo energetyczne

  • posługuje się językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie