• uczestnik programu stażowego w Komisji Europejskiej
  • stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • odbył studia częściowe na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu w Indianie im. Michaela S. Maurera
  • ukończył kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizowanego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredrica G. Levina
  • swoje zainteresowanie koncentruje wokół prawa Unii Europejskiej, prawa procesowego, ADR i prawa pracy
  • biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim

Wybrane publikacje:

  • Recenzja książki Catherine Barnard „EU Employment Law”, „Prawo Europejskie w praktyce”, nr 3 (117), marzec 2014, ISSN: 1733–2036, s. 82‐85.
  • „Polska pomoc” – o roli pomocy rozwojowej w polityce zagranicznej [w:] P. Gorgol (red.) „Polska polityka zagraniczna – wyzwanie regionalne czy globalne?”, ISBN: 978‐83‐63397‐27‐2, Warszawa 2013.
  • Odpowiedzialność korporacji transnarodowych za naruszenia praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego [w:] K. Lankosz, G. Sobol (red.) „Wybrane problemy współczesnego prawa międzynarodowego (publikacja pokonferencyjna)”, ISBN: 978‐83‐63896‐11‐9, Kraków 2013, s. 23‐38.
  • Mediacja międzynarodowa na przykładzie sporu między Argentyną, a Chile o kanał Beagle [w:] W. Giemza (red.) „Odessa National University Model United Nations. Publikacja pokonferencyjna”, ISBN: 978‐83‐63397‐23‐4, Warszawa 2013, s. 44‐55.
  • Pokojowa Nagroda Nobla w XXI w. Czy coś zmienia? [w:] A. Surma, W. Sosnowski (red.) „Dyplomacja i prawo: Publikacja na 5-lecie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dyplomacji i Prawa”, ISBN: 978‐83‐931732-9‐7, Warszawa 2012, s. 260‐273.

Specjalizacja w zakresie