• absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat)

  • w trakcie studiów pracowała jako wolontariusz w Klinice Prawa – Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej przy WPiA UW

  • doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach

  • jej zainteresowania zawodowe skupione są wokół prawa procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych, a także wokół problematyki prawa handlowego

  • włada językiem angielskim i francuskim

Specjalizacja w zakresie