• absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie finansów publicznych, jak również prawie  ubezpieczeniowym oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej
  • wykładowca prawa w Prywatnej Szkole Administracji w Warszawie
  • włada językiem angielski

Specjalizacja w zakresie