• aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,

  • dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich,

  • w Kancelarii zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa cywilnego oraz prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych, prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach M&A.

  • posługuje się biegle językiem angielskim.

Specjalizacja w zakresie