• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  • uczestnik kursu z zakresu prawa amerykańskiego “IELE Certificate in American Law”  organizowanego przez University of California Berkeley Law School

  • aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

  • specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie europejskim

  • biegle posługuje się językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie