• zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa handlowego i gospodarczego, sporów sądowych i korporacyjnych oraz prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i zobowiązań, prawa rynku kapitałowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • od stycznia 2018 r. aplikant radcowski

  • doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych

  • posługuje się językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie