•  zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego, handlowego i finansowego
  •  posiada doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach sądowych: cywilnych, gospodarczych i karnych
  •  zajmuje się doradztwem prawno–biznesowym, w tym z zakresu prawa własności intelektualnej
  •  posiada zarówno wykształcenie prawnicze jak i finansowe (studia w języku angielskim)
  •  biegle posługuje się językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie