• specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, prawie spółek, jak również w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych,
 • z sukcesami prowadził wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych, jak również uczestniczył licznych transakcjach;
 • doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw;
 • posługuje się biegle językiem angielskim

Wybrane publikacje:

 • Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2014-2015, pod red. Dr R. L. Kwaśnickiego i P. Letolca, Warszawa 2016.
 • Blog Prawo Biznesu „Law in action”, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r. ( sygn. akt: III CZP 48/15).
 • Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2013-2014, pod red. Dr R. L. Kwaśnickiego i P. Letolca, Warszawa 2015.
 • Newsletter Beck, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19.09.2013 r. (sygn. akt: I CZ 69/13).
 • Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2012-2013, pod red. Dr R. L. Kwaśnickiego i P. Letolca, Warszawa 2014.
 • Newsletter Beck, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6.7.2011 r. (sygn.. akt: II UK 352/10).
 • Newsletter Beck, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.4.2013 r. w sprawie III CZP 39/13.
 • Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012, pod red. Dr R. L. Kwaśnickiego i P. Letolca, Warszawa 2013.
 • Monitor Prawniczy, Nr 20/2012 dodatek Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2011–2012) – okiem praktyków, pod red. Dr R. L. Kwaśnickiego i P. Letolca, „Ograniczenia reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd”
 • Newsletter Beck Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23.02.2012 r., sygn. akt: I SA/Ol 739/11

Specjalizacja w zakresie