• posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie negocjowania złożonych kontraktów handlowych oraz opracowywania umów holdingowych

 • doradzał w złożonych sporach korporacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych i niepublicznych oraz w licznych sporach cywilnych, w tym związanych z własnością intelektualną, inwestycjami budowlanymi oraz prawem energetycznym

 • doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami

 • autor szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”, „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012”

 • wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek i rozwiązywaniu sporów prawnych

 • wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie

 • Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

 • członek rad nadzorczych spółek publicznych

 • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

 

 

Wybrane publikacje:

 

 • Współautor dodatku do Monitora Prawniczego 18/2016, Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2014 – 2015) – okiem praktyków

 • Współautor dodatku do Monitora Prawniczego 13/2015, Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013 – 2014) – okiem praktyków

 •  Monitor Prawa Handlowego 3/2014, s. 12 – 18, Podmiot decydujący o dopuszczeniu udziałowca do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu przez niego prawa głosu (wspólnie z K. Brysiewiczem)

 • Współautor dodatku do Monitora Prawniczego 1/2014, Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2012 – 2013) – okiem praktyków.

 • Współautor dodatku do Monitora Prawniczego 20/2012, Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2011 – 2012) – okiem praktyków.

 • Współautor dodatku do Monitora Prawniczego 21/2011, Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2010 – 2011) – okiem praktyków.

 • Współautor dodatku do Monitora Prawniczego 19/2010, Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2009 – 2010) – okiem praktyków.

 • Monitor Prawniczy 7/2010, str. 356, Otwarcie drogi do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych powództwem o ustalenie ich nieważności na podstawie art. 58 KC bez ograniczeń czasowych i osobowych z KSH?

 • Prawo Spółek 10/2009, Uchwały nieistniejące – ujęcie systemowe cz. II.

 • Prawo Spółek 9/2009, Uchwały nieistniejące – ujęcie systemowe cz. I.

 • Prawo Spółek 1/2009, Najnowsze zmiany w kodeksie spółek handlowych (wspólnie z R.L. Kwaśnickim).

 • Prawo Spółek 6/2008, Cywilnoprawne aspekty wadliwości uchwał zarządu spółki kapitałowej – uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda (wspólnie z R.L. Kwaśnickim).

Specjalizacja w zakresie