• specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności złożonych sporów korporacyjnych
 • posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych
 • autor szeregu publikacji prasowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, współautor pozycji „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012”
 • wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek, sporów korporacyjnych i umów w obrocie gospodarczym oraz na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie
 • arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • biegle posługuje się językiem angielskim

Wybrane publikacje:

 • Damian Dworek, Piotr Frelak, Dopuszczalność ustanawiania prokury niewłaściwej – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r., III CZP 34/14, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2014-2015), Monitor Prawniczy 18/2016 (dodatek);
 • Damian Dworek, Łukasz Sieczka, Ujawnienie majątku spółki kapitałowej po wykreśleniu jej z rejestru w kontekście dopuszczalności skargi kasacyjnej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19.09.2013 r., I CZ 69/13, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013-2014), Monitor Prawniczy 13/2015 (dodatek);
 • Damian Dworek, Akcje/udziały w majątku wspólnym małżonków – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2013 r., II CSK 349/12, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2012-2013), Monitor Prawniczy 1/2014 (dodatek);
 • Damian Dworek, Radosław Kwaśnicki, Pozew grupowy także dla inwestorów, Akcjonariusz, 3/2012, s. 55;
 • Damian Dworek, Łukasz Sieczka,Ograniczenia reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia  05.10.2011 r., II UZP 9/11, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2011-2012) – okiem praktyków, Monitor Prawniczy 20/2012 (dodatek);
 • Damian Dworek, Piotr Letolc,Oświadczenie o objęciu udziałów – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia  25.11.2010 r., III CZP 84/10, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2010-2011) – okiem praktyków, Monitor Prawniczy 21/2011 (dodatek);
 • Damian Dworek, Reprezentacja spółki akcyjnej przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu spółki – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia  07.04.2009 r., I PK 215/08, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2009-2010) – okiem praktyków, Monitor Prawniczy 19/2010 (dodatek);
 • Damian Dworek, Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania publicznoprawne spółki kapitałowej – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia  15.10.2009 r., I UZP 3/09, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2009-2010) – okiem praktyków, Monitor Prawniczy 19/2010 (dodatek);
 • Damian Dworek, Artykuł 210 KSH – prymat interesu upadłej spółki nad interesem członka jej zarządu – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia  12.01.2010 r., III CZP 120/09, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2009-2010) – okiem praktyków, Monitor Prawniczy 19/2010 (dodatek);
 • Damian Dworek, Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia  19.02.2010 r., IV Cz 3/10, [w:] R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2009-2010) – okiem praktyków, Monitor Prawniczy 19/2010 (dodatek);
 • Zbiory Orzecznictwa Becka - Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012,
  R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), C.H. Beck, Warszawa 2013;
 • Zbiory Orzecznictwa Becka - Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010,
  R. L. Kwaśnicki (red.), P. Letolc (red.), C.H. Beck, Warszawa 2011

Specjalizacja w zakresie