Rynek Catalyst jest rynkiem obligacji, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) i BondSpot S.A. W ramach Catalyst funkcjonują cztery platformy obrotu. Dwie działają w ramach GPW – na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, oraz analogiczne dwa rynki prowadzone przez BondSpot S.A., przeznaczone do hurtowego rynku obligacji. Taka struktura runku pozwala zrealizować emisje według różnych parametrów i stwarza możliwość dostosowania do potrzeb emitenta.

Catalyst stanowi interesującą alternatywę względem niskooprocentowanych produktów depozytowych, a jednocześnie stwarza dodatkowe możliwości dla podmiotów napotykających bariery w uzyskaniu finansowania dłużnego w innej formie. Należy przy tym zauważyć, że obligacje korporacyjne cechują się atrakcyjną stopą zwrotu przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym z udziałem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.