02 Styczeń 2015

Zarządy i rady nadzorcze wobec nowego, 70% podatku - seminarium PID (16.2.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do wzięcia udziału w seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów - "Zarządy i rady nadzorcze wobec nowego, 70% podatku", które odbędzie się 16 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 17:30 w Warszawie

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa nakładająca podatek w wysokości 70% przychodów z tytułu umów o zakazie konkurencji przekraczających wynagrodzenie za okres sześciu miesięcy oraz odpraw, przekraczających poziom trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy nowa ustawa będzie skutecznym narzędziem eliminującym nieprawidłowości wypłaty nadmiernych wynagrodzeń członkom zarządu, nieadekwatnych do wkładu jaki efektywnie wnieśli do spółki w trakcie pełnienia swojej funkcji, czy też ograniczeniem pozyskiwania managerów – specjalistów, którzy niechętnie będą zmieniali miejsca pracy ze względu na brak gwarancji długoterminowego zatrudnienia?

Porozmawiamy o odmiennych funkcjach odprawy i zakazu konkurencji. A także o zaproponowanych przez ustawodawcę nowych wzorcach okresów ich wypłacania. Jak powinny się kształtować dobre zasady corporate governance w tym zakresie: przy udziale spółek wyznaczających takie standardy na rynku, czy też niezbędna jest pomoc ustawodawcy? Czy praktyka będzie odmienna dla spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek prywatnych? Jak do tego podchodzą nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016?

Zastanowimy się również jaka jest rola rady nadzorczej wobec odpraw i zakazów konkurencji? Czy członkowie rad nadzorczych, przy podejmowaniu decyzji mogą kierować się wyłącznie względami biznesowymi i sytuacją finansową spółki? Czy nieuwzględnienie standardów corporate governance, zasad słuszności, dobrych obyczajów może narazić członków rady nadzorczej na odpowiedzialność karną z tytułu działania na szkodę spółki?

Seminarium skierowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych oraz doradców i osób współpracujących z organami spółek kapitałowych.

 

Jednym z prelegentów będzie dr Radosław L. Kwaśnicki.

Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają Uczestnicy Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.