02 Wrzesień 2015

Z Bloga Anety Pankowskiej: Wspólny znak towarowy dla wszystkich wspólników

Aneta Pankowska

Ciekawa sprawa z praktyki Kancelarii, dotycząca wspólnego znaku towarowego. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, na nasz wniosek że uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu używania wspólnego znaku towarowego, przyjęta głosami większościowego wspólnika może być sprzeczna z prawem, gdyż nie uwzględnia stanowiska pozostałych wspólników

Wspólny znak towarowy to znak przeznaczony do używania w obrocie przez organizację, na którą znak jest formalnie zarejestrowany, a także przez przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji. Zasady używania takiego znaku w obrocie reguluje regulamin znaku towarowego, przyjęty w ramach organizacji.

Czytaj więcej: A. A. Pankowska, „Wspólny znak towarowy dla wszystkich wspólników”, wpis na Blogu IP Procesowo