19 Październik 2015

Kwaśnicki: Wideokonferencje nie są gorsze od "zasiadanych" posiedzeń

KSH dopuszcza możliwość wprowadzenia przez statut spółki trybu podejmowania przez radę nadzorczą uchwał poza tzw. „zasiadanymi” posiedzeniami, to jest przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania – na przykład w formie telekonferencji lub wideokonferencji.

Przy okazji omawiania tej kwestii – mając na względzie moje doświadczenia związane z zasiadaniem w radach nadzorczych– muszę jednak postawić bardzo ważne pytanie: Czy mając na względzie obecne możliwości technologiczne, wideokonferencja nie może zostać uznana za formę odbywania „zasiadanego” posiedzenia rady nadzorczej?

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, Wideokonferencje nie są gorsze od "zasiadanych" posiedzeń, Prawo Biznesu - "Law In Action", 14.10.2015 r.