21 Listopad 2014

Warsztaty "Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD - nowa rzeczywistość?” (4.12.2014 r.)

Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD - nowa rzeczywistość?, organizowanych przez V Finacial Conferences, które odbędą się w dniu 4 grudnia 2014 r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie.

W trakcie warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:
• informacja poufna w świetle nowych regulacji unijnych MAR i MAD II,
• zmiana definicji informacji poufnej oraz zmiana dotychczas obowiązującego rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych,
• wprowadzenie zakazu nadużyć na rynkach towarowych jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych,
• obowiązki spółek notowanych na New Connect raportowania wynikające z nowych regulacji unijnych.
Wykładowcą na warsztatach będzie m. in.: Karol Szymański z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat