08 Marzec 2018

W Pulsie Biznesu piszemy o Grupach Kapitałowych

Łukasz Sieczka

Specjaliści od lat zwracają uwagę na niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących działania grup kapitałowych. Główną bolączką jest traktowanie spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych jako szeregu niepowiązanych ze sobą podmiotów, o odrębnych interesach i celach.

- Pomimo tego podejmowane kilka lat temu próby zmiany stanu prawnego zakończyły się niepowodzeniem. Od tego czasu niewiele zmieniło się na gruncie prawnym, ale dużo w praktyce funkcjonowania grup kapitałowych. Nie czekając na interwencję ustawodawcy największe z nich rozpoczęły zawieranie umów, zwanych Kodeksami czy Regulaminami Grupy, których zadaniem jest szczegółowe unormowanie zasad współdziałania w ramach grupy. W umowach tych wprowadzają m.in. obowiązek działania w interesie grupy kapitałowej. Niektórym z tych umów przyjrzały się sądy i…

Czytaj więcej: Puls Biznesu „Grupy Kapitałowe – razem czy osobno?”