26 Luty 2016

W Parkiecie mówimy o zmniejszeniu kar dla spółek publicznych i związanych z nimi osób

Radosław L. Kwaśnicki

Pierwotne propozycje wdrożenia przepisów unijnych i zobowiązania Polski m.in. do podniesienia kar dla emitentów i ich władz za naruszanie obowiązków informacyjnych resort finansów uznał za zbyt wysokie.

Zgodnie z poprawką przygotowaną przez resort finansów kary prawdopodobnie będą znacząco niższe.

Polska jest już spóźniona w zakresie implementacji unijnych przepisów. – Widoczne przyspieszenie prac nad projektem ustawy pozwala przypuszczać, że wkrótce stanie się on powszechnie obowiązującym prawem – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

Więcej o ustawie z dnia 26.2.2016 r.

 

 

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. K. Kucharskiej, "Perspektywa gigantycznych kar powoli się oddala", Parkiet z dnia 26.2.2016 r.