09 Grudzień 2015

W Parkiecie mówimy o 70 proc. podatku od tzw. pożegnalnych świadczeń

Radosław L. Kwaśnicki

– Po zsumowaniu wszystkich argumentów za i przeciw osobiście skłaniałbym się do wykładni, zgodnie z którą ustawa – choć o tym jednoznacznie nie mówi – dotyczy sytuacji, w której wzmiankowana w niej większość obliczana jest na podstawie liczby wszystkich głosów w spółce – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

– Dostrzegam jednak argumenty wspierające pogląd odmienny, co siłą rzeczy może implikować spory między byłymi menedżerami a spółkami oraz między byłymi menedżerami a organami podatkowymi. Kwestia jest doniosła, gdyż dotyczyć może dużych grup kapitałowych, tj. zarówno spółek dominujących, jak i spółek od nich zależnych – dodaje.

Zdaniem dr. Kwaśnickiego warto wystąpić do ministra finansów o wydanie jednolitej interpretacji.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. A. Roguskiego, „Rośnie presja na niepokornych prezesów”, Parkiet z dnia 10.12.2015 r.