12 Grudzień 2015

W MPH piszemy o formie prawnej zagranicznego pełnomocnictwa

dr Jarosław Szewczyk

Ciągle rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych inwestowaniem w Polsce prowadzi do licznych dylematów dotyczących formy czynności prawnych.

Jeżeli chodzi o reprezentowanie zagranicznych podmiotów przed polskimi organami publicznymi, forma prawna pełnomocnictwa wybija się na pierwszy plan, jako jedno z kluczowych zagadnień. Niniejszy artykuł omawia problem formy właściwej dla pełnomocnictwa udzielonego za granicą do podejmowania czynności w Polsce. Poruszone zostały najważniejsze problemy związane z tym zagadnieniem, tj. kwestia równoważności formy, ważności formalnej, stosowania prawa właściwego, znaczenia legalizacji dokumentów oraz opatrzenia ich stosowną klauzulą apostille.

Czytaj więcej: J. Szewczyk, „Forma prawna zagranicznego pełnomocnictwa", Monitor Prawa Handlowego, Numer 2/2015.