02 Wrzesień 2015

W Wyborczej mówimy o Radzie Nadzorczej PKP Cargo

Radosław L. Kwaśnicki

- Członek rady nadzorczej zgodnie z przepisami prawa z chwilą powołania powinien działać wyłącznie w interesie spółki - mówi dr Radosław L. Kwaśnicki z Kancelarii RKKW.

- Działanie na szkodę spółki przez członka rady nadzorczej zagrożone jest sankcjami zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego. W jednoosobowych spółkach skarbu państwa nie można łączyć funkcji członka rady nadzorczej z pełnieniem funkcji w związku zawodowym. - Ta ustawa formalnie nie dotyczy PKP Cargo, ale ryzyko konfliktu interesów jest w tej sytuacji bardzo duże i osoby łączące takie funkcje powinny bardzo uważać - mówi dr Radosław L. Kwaśnicki.

- Zdarza się, że w przypadku sporów zbiorowych związkowcom trudno jest rozdzielić swoją rolę od spółki i np. biorą udział w spotkaniach mediacyjnych z zarządem jako przedstawiciele związków zawodowych. Z drugiej strony znam wiele przypadków pracowniczych członków rad nadzorczych, którzy potrafią pogodzić interes spółki ze swoim społecznym mandatem. Nie jest to jednak moim zdaniem możliwe, gdy te osoby równocześnie reprezentują osobiście związki zawodowe. Konflikt interesów jest tu bowiem nieunikniony, co w praktyce naraża na szwank interes spółki, a w konsekwencji także ich związkowych nadzorców – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki.

 

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu M. Piotrowskiego „Związkowcy z rady nadzorczej PKP Cargo naruszyli prawo? Wojna na torach”, Gazeta Wyborcza z dnia 1.9.2015 r.