24 Wrzesień 2015

W Gazecie Wyborczej mówimy o obligacjach JSW

Radosław L. Kwaśnicki

Jeżeli podmiot, który jest obciążony wymagalnymi długami w stosunku do wierzycieli, nie spłaca ich w terminie, powinien w ciągu 14 dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
- W przypadku gdyby strony porozumiały się w tym terminie, zarząd nie musi tego robić. Gdyby jednak doszło do postępowania, także ogłaszając upadłość układową, spółka ma szansę porozumieć się z wierzycielami co do spłaty roszczeń. - zaznacza dr Radosław L. Kwaśnicki.

- JSW to spółka giełdowa notowana na warszawskim parkiecie, więc taki wniosek mógłby wpłynąć na jej notowania. W podobnych przypadkach stosuje się często rolowanie obligacji (czyli przedłuża się termin ich wykupu) lub częściową spłatę zobowiązań plus rolowanie obligacji.
- Na pewno JSW nie może spłacić tylko jednego z wierzycieli ze szkodą dla innych, bo w polskim prawie mamy zakaz nierównego ich traktowania zagrożony wieloma sankcjami. Poza tym w przypadku ogłoszenia upadłości skuteczność takich działań może być kwestionowana - dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A. Gruszczyńskiej, "JSW grozi upadłość. Spółka nie wykupiła w terminie obligacji od ING", Gazeta Wyborcza z dnia 23.9.2015 r.