27 Kwiecień 2015

W Forbesie piszemy o pomyśle wprowadzenia podatku od transakcji finansowych

Oskar Kowalewski

Oskar Kowalewski

Prof. dr hab. Oskar Kowalewski współpracujący jako Of Counsel z Kancelarią RKKW pisze, iż wraz z wyborami powraca pomysł wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Możliwe, że wraz ze zmianami w części państw europejskich, spotka się on tym razem z podatnym gruntem w Polsce. Na dłuższą metę będąc gwoździem do trumny dla rynku kapitałowego.

Wraz z wyborami powraca pomysł wprowadzenia podatku od transakcji finansowych (FTT - ang. financial transaction tax) w Europie, który przez środowisko nazywany jest podatkiem „Robin Hooda” czy też „Tobina” od nazwiska amerykańskiego ekonomisty James’a Tobina, który zaproponował wprowadzenie podatku od spekulacyjnych transakcji walutowych w 1972 r. jako odpowiedź na upadek systemu z Bretton Woods.

Współczesna wersja tego podatku zakłada opodatkowanie wszystkich transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, przeprowadzane pomiędzy instytucjami finansowymi, jeżeli co najmniej jedna ze stron transakcji znajduje się w Europie.

Czytaj więcej: Prof. dr hab. Oskar Kowalewski, Będziemy płacić podatek Robin Hooda?, Forbes z dnia 22.4.2015 r.

  • Oskar Kowalewski

    prof. dr hab. Oskar Kowalewski

    Of Counsel