06 Grudzień 2017

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – wyższe odpisy od 2018 r.

Krzysztof Wróbel

Mimo że ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (B+R) została wprowadzona w 2016 r., wielu podatników nadal nie zdaje sobie sprawy, że dzięki niej można obniżyć podstawę opodatkowania.

Ulga przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność B+R.

Zasady odliczeń

Działalność B+R oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W rozliczeniu za rok 2017 w zależności od statusu (duży przedsiębiorca albo mały / średni przedsiębiorca) oraz rodzaju wydatku podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę równą od 30% do 50% poniesionych wydatków zakwalifikowanych jako wydatki na działalność B+R. W rozliczeniu za rok 2018 podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę równą aż 100% takich wydatków.

Przykładowo, jeżeli średni przedsiębiorca poniósł kwalifikowane wydatki na B+R w wysokości 1 mln zł, w rozliczeniu za 2017 r. uprawniony jest do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 500.000 zł, co oznacza oszczędność podatkową w wysokości prawie 100.000 zł (19% od 500.000 zł). Z kolei w rozliczeniu za rok 2018 byłby on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 1 mln zł, to będzie to oznaczało oszczędność podatkową równą 190.000 zł (19% x 1 mln zł).

Lista kosztów kwalifikowanych obejmuje m. in. koszty osób zatrudnionych w działalności B+R, koszty materiałów i surowców, koszty korzystania z aparatury wykorzystywanej do działalności B+R itp.

W przypadku, gdy podatnik nie ma możliwości odliczenia części lub całości ulgi od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym, odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Nasze wsparcie

Ulgę B+R za rok 2017 rozlicza się w zeznaniu rocznym za 2017 r. Co więcej, aby móc skorzystać z ulgi, konieczne może być dokonanie modyfikacji umów, zmiana planu kont, reorganizacja struktury bądź wprowadzenie zmiany w ewidencjonowaniu niektórych wydatków.

Bezpieczne stosowanie ulgi B+R wymaga zabezpieczenia wątpliwych obszarów przy pomocy indywidualnej interpretacji podatkowej, której uzyskanie zajmuje ok. 3 miesięcy. Dlatego, w celu rozliczenia ulgi za 2017 rok warto podjąć działania już teraz, aby do terminu złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. mieć pewność co do prawidłowości kalkulacji ulgi B+R.

We współpracy z wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi Kancelaria RKKW oferuje kompleksową obsługę związaną ze skorzystaniem z ulgi B+R, w szczególności przeprowadzenie analizy możliwości skorzystania z ulgi B+R, pomoc w kalkulacji wysokości ulgi, w tym identyfikację wysokości kosztów kwalifikowanych B+R, przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe etc. W razie pytań w opisywanym zakresie prosimy o kontakt z Partnerem Kancelarii RKKW – r.pr. Krzysztofem Wróblem lub Partnerem Kancelarii Martini i Wspólnicy – doradcą podatkowym Markiem Szczepanikiem.