23 Czerwiec 2016

Sukces Klienta Kancelarii RKKW: Bank zwrócił bezpodstawnie pobraną prowizję

Radosław L. Kwaśnicki

Kancelaria RKKW doradzała Klientowi w odzyskaniu bezpodstawnie pobranej prowizji z tytułu umowy kredytu zabezpieczonego na nieruchomości.

W sprawie naszego Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Bank za przedterminową całkowitą spłatę ww. kredytu naliczył prowizję w wysokości nieodpowiadającej procentowi określonemu w taryfie opłat stanowiącej załącznik do umowy. W trakcie obowiązywania umowy, Bank zmienił wysokość rzeczonej prowizji, o czym nie poinformował w sposób należyty Klienta,  a następnie w oparciu o nowy, wyższy procent pobrał niewłaściwie wyliczoną kwotę z tytułu udzielonego kredytu.

„Uchylanie się przez banki od skutecznego i starannego doręczania swoim klientom zmienionych taryf i cenników budzi zdecydowany sprzeciw. Znajduje on uzasadnienie nie tylko w przepisach prawa, lecz także kształtującej się obecnie praktyce sądów”, komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki – Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

Powiązane tagi