28 Wrzesień 2015

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (23.10.2015 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 23 października 2015 roku w Szczecinie odbędzie się organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk konferencja naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”.

Udział w Konferencji weźmie dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: Informacje dotyczące programu konferencji.