19 Październik 2015

Pankowska: Spór dotyczący naruszenia dóbr osobistych najlepiej rozwiązać w ugodzie

Aneta Pankowska

W sporach o naruszenie dóbr osobistych za pośrednictwem prasy dobrze jest jak najszybciej porozumieć się z wydawcą. Szansa na zwarcie ugody jest tym większa, że po stronie wydawcy zwykle nie występują emocje, więc jest on w stanie realnie spojrzeć na możliwy wynik sporu.

Inaczej jest w sprawach tzw. zwykłych naruszeń, gdzie rozpowszechnianie obraźliwych treści zwykle jest efektem szerszego konfliktu. Po obu stronach występują emocje, a te,  jak wiadomo, często „trzeźwą” ocenę sytuacji ograniczają.

Czytaj więcej: A. Pankowska, "Spór dotyczący naruszenia dóbr osobistych najlepiej rozwiązać w ugodzie", IP Procesowo.pl, 2.10.2015 r.