03 Listopad 2017

RKKW wygrywa z przeciwnikiem inwestora farm wiatrowych

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 28.07.2017 r. wydał wyrok, w którym oddalił roszczenie deweloperów przeciwko inwestorowi - Klientowi RKKW - o ustalenie własności udziałów w spółce, w ramach której realizowany był projekt farm wiatrowych w południowo-zachodniej Polsce (sygn. akt XX GC 482/12).

Jest to piąte postępowanie  pomiędzy stronami w kontekście przygotowywania projektów farm wiatrowych. Cztery inne postępowania zostały już prawomocnie zakończone – wszystkie pomyślnie dla Klienta RKKW. We wszystkich postępowaniach pełnomocnikiem Klienta była mec. Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW.  Rozstrzygnięcie zapadło po ponad 5 letnim procesie, w ramach którego przeciwnicy domagali się ustalenia, że przysługuje im 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki, w ramach której realizowano „wiatrową” inwestycję. Swoje roszczenie wywodzili z faktu odstąpienia przez nich od zawartej pomiędzy stronami umowy zbycia udziałów, na podstawie której spółka stała się własnością inwestora i podmiotów z nim powiązanych. W momencie nabycia udziałów w spółce znajdowały się podstawowe prawa niezbędne do realizacji farmy wiatrowej, w tym umowy dzierżawy oraz warunki przyłączenia. W umowie zbywcy zobowiązali się do kompleksowego zrealizowania projektu w oparciu o finansowanie dostarczane przez inwestora. Finansowanie projektu miało odbywać się na podstawie „udokumentowanych” wydatków na jego realizację, a górną granicę inwestycji określono na kilka milionów EURO. Krótko jednak po zawarciu umowy pojawiły się nieporozumienia między stronami – zbywcy żądali od inwestora płatności ogromnych kwot „na realizację projektu”. W przekonaniu inwestora jednak, wykazywane wydatki nie miały żadnego związku z projektem. Zbywcy złożyli więc oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w procesie domagali się ustalania, że wszystkie udziały w spółce do nich powróciły.

Żądanie powodów okazało się być chybione - Sąd Okręgowy poparł w całości argumentację Klienta RKKW i w całości oddalił żądnie. Stwierdził m.in., że nie istniały podstawy prawne do odstąpienia od umowy zbycia udziałów, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu nie było skuteczne. Sąd podkreślił, że sporne kwoty nie były składnikiem ceny za udziały, a wynagrodzeniem za realizację projektu. Ten zaś nie był wykonywany przez zbywców prawidłowo, a zatem żądane kwoty im się nie należały. W sprawie występowały także inne wątki stricte prawne, które także zostały ocenione na korzyść klienta RKKW (np. późniejsze umorzenie spornych udziałów). 

Wszystkie podnoszone przez nas argumenty w toku procesu zostały potwierdzone przez Sąd – daje to niewątpliwie bardzo dużą satysfakcję. Sprawa kończy wielowątkowy konflikt pomiędzy inwestorem, a podmiotami zajmującymi się przygotowaniem projektów farm wiatrowych, choć niewykluczone, że także w tej sprawie – podobnie jak w poprzednich – nasi przeciwnicy będą dążyć do zmiany wyroku w drodze wniesienia apelacji” - mówi radca prawny Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Klienta

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW dodaje: „Orzeczenie to po raz kolejny potwierdza skuteczność działania Kancelarii na rzecz naszych Klientów i obrony ich praw oraz pokazuje, że efektywnie wykorzystujemy swoje doświadczenie i wiedzę”.

Powiązane tagi