19 Marzec 2015

RKKW wygrywa przed SO we Wrocławiu w sporze dot. nieuprawnionego dysponowania mieniem spółki przez prezesa

Aneta Pankowska

Spór dotyczył nieuprawnionego dysponowania mieniem spółki przez prezesa. Orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu podkreśla konieczność wyraźnego rozdzielania interesu spółki od własnego interesu.

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.10.2014 r. (sygn. akt. I C 540/13) powodowa spółka domagała się naprawienia szkody wynikłej z bezprawnego pobrania z konta spółki znaczącej kwoty pieniędzy przez ówczesnego jej prezesa. Miało to miejsce tuż przed odwołaniem pozwanego z funkcji. Pozwany - w tamtym czasie uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki - nie kwestionował, iż pobrał pieniądze z jej konta. Twierdził jednak, że uchwała o jego odwołaniu jest nieważna, gdyż została podjęta przez osoby nieuprawnione, a zatem posiadanie obecnie przez niego pieniędzy spółki nie jest bezprawne, gdyż znajdują się one w posiadaniu "prawowitego" zarządu.

Powodową spółkę reprezentowała Mec. Aneta Pankowska.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat