21 Listopad 2016

RKKW wygrywa duży arbitraż dotyczący najmu wielkopowierzchniowego

Damian Dworek, Piotr Frelak

W niedawno wydanym wyroku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zasądził kilkumilionową kwotę na rzecz Klienta RKKW. Wyrok ten kończy kilkuletnie spory jakie powstały pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.

Klient Kancelarii RKKW - spółka celowa funduszu inwestycyjnego - wynajmowała wielkopowierzchniowe pomieszczenia handlowe. Jeden z najemców rozwiązał z nią umowę przed upływem okresu, na który była zawarta. Po rozwiązaniu umowy użytkował jednak zajmowaną wcześniej powierzchnię w ten sam sposób, jak czynił to w okresie trwania najmu. W tym czasie płacił świadczenia w równowartości czynszu, ale z zastrzeżeniem zwrotu – wszystko trwało szereg miesięcy. Wystąpił jednocześnie do sądu o ustalenie, że skutecznie rozwiązał umowę najmu.

Po wydaniu przez sąd wyroku potwierdzającego skuteczność rozwiązania umowy najmu były najemca opuścił lokal. Oprócz tego skierował powództwo wobec właściciela nieruchomości o zwrot świadczeń uiszczanych z zastrzeżeniem zwrotu po rozwiązaniu umowy najmu. Uznał bowiem, że po rozwiązaniu umowy właścicielowi nieruchomości czynsz się nie należał. Sąd potwierdził to stanowisko i uwzględnił roszczenia byłego najemcy. W związku z wydanym wyrokiem właściciel nieruchomości potrącił roszczenia byłego najemcy o zwrot nienależnego czynszu ze swoimi roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

Pomimo potrącenia były najemca wyegzekwował wyrok zasądzający na jego rzecz zwrot nienależnego czynszu. W związku z tym właściciel nieruchomości zwrócił się do Kancelarii RKKW, która skierowała w jego imieniu powództwo wobec byłego najemcy. Pozew dotyczył zwrotu nienależnego świadczenia związanego z uzyskaniem przez byłego najemcę podwójnej zapłaty za swoją wierzytelność - pierwszy raz w drodze potrącenia, a drugi raz poprzez egzekucję wyroku obejmującego potrącone należności. Tak sformułowane powództwo zostało uwzględnione w całości. Wynajmujący był reprezentowany w sprawie przez radców prawnych z Kancelarii RKKW - mec. Damiana Dworka, Partnera kierującego Departamentem Postępowań Sądowych oraz mec. Piotra Frelaka.

"Ta sprawa świadczy o tym, że nawet po wyegzekwowaniu świadczeń na podstawie tytułu wykonawczego nie jest za późno na to, aby skutecznie ubiegać się o ich zwrot" - wskazuje pełnomocnik powoda mec. Damian Dworek.

"Wykorzystanie niejednoznacznego stanu prawnego przez kontrahenta nie może prowadzić do tego, że przez rok zajmuje on za darmo wielkopowierzchniowy lokal handlowy. Wyrok Sądu Arbitrażowego wydany w sprawie jest więc w pełni zasadny i przywraca równowagę w stosunkach stron, które powstały po rozwiązaniu umowy najmu", dodaje. „Kancelaria RKKW ma ugruntowaną pozycję ma gruncie prawa nieruchomości oraz arbitrażu. Ten sukces naszego Klienta to potwierdza.” – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

 

Powiązane tagi