06 Październik 2015

RKKW wspiera mniejszościowych akcjonariuszy Hutmen S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

- Jeśli Boryszew zdecyduje się na przymusowy wykup mniejszościowych akcjonariuszy Hutmenu, będziemy na drodze cywilnoprawnej dochodzić sprawiedliwych warunków transakcji. Istnieją sposoby na wystąpienie ze środkami prawnymi mającymi na celu zmianę warunków „wyciskania" lub dochodzenia odszkodowania w takiej sytuacji – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, pełnomocnik pięciu akcjonariuszy indywidualnych, którzy zaskarżyli przeforsowane rok temu przez Boryszew uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Hutmenu.

 – Z naszej perspektywy jedynie dwa rozwiązania byłyby fair: albo Hutmen zostaje spółką publiczną, albo delisting dokonywany jest w oparciu o godziwą wartość akcji. Wszystkie inne działania będziemy kwestionowali przed sądami i innymi właściwymi organami – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. „Hutmen: „Opozycja” obawia się teraz wyciskania”, Parkiet z dnia 6.10.2015 r.