02 Październik 2014

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Prawo Ochrony Środowiska

Aneta Pacek-Łopalewska

W Kancelarii RKKW powstał Departament Prawa Ochrony Środowiska, w którego ramach oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska. Wspieramy klientów w tym zakresie podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, transakcji kapitałowych i przejmowania (sprzedaży) majątku a także podczas bieżącej działalności gospodarczej oddziałującej na środowisko.

Wskazujemy ryzyka środowiskowe, proponujemy optymalne rozwiązania i rekomendujemy scenariusze działań naprawczych, które chronią interes klienta. 

Reprezentujemy naszych klientów przed organami ochrony środowiska oraz w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska.

W ramach Departamentu Prawa Ochrony Środowiska świadczymy takie usługi jak:

  • doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska w procesie planowania i realizacji projektów inwestycyjnych; ocena wymogów i ryzyk w zakresie środowiskowych uwarunkowań prawnych planowanego przedsięwzięcia,
  • wsparcie w zakresie środowiskowych aspektów procesu inwestycyjnego, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia, doradztwo w zakresie praw i obowiązków klienta i innych uczestników procesu inwestycyjnego związanych z realizacją danego przedsięwzięcia,
  • weryfikacja prawno-środowiskowych ryzyk transakcji przejęć i łączeń podmiotów gospodarczych, nabywania przedsiębiorstw i wydzielonych składników majątkowych, w tym nieruchomości oraz restrukturyzacji podmiotów i transakcji rynku kapitałowego,
  • analizy due diligence oraz udział w negocjacjach i pomoc prawna przy przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej w aspekcie zagadnień środowiskowych, w tym w szczególności doradztwo w zakresie mechanizmów wyłączających bądź ograniczających ryzyko potencjalnej odpowiedzialności klienta za szkody środowiskowe wyrządzone przez podmiot trzeci (klauzule umowne, struktura transakcji),
  • analizy zgodności działań podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z normami prawa ochrony środowiska,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych (sądowo-administracyjnych) i sądowych w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.

Na czele Departamentu Prawa Ochrony Środowiska stoi mec. Aneta Pacek – Łopalewska, radca prawny, LL.M., współpracująca z Kancelarią RKKW jako Of Counsel.