15 Listopad 2013

Kancelaria RKKW doradzała przy ugodzie i transakcji dotyczącej grupy MAGO S.A.

Radosław L. Kwaśnicki, Damian Dworek

Kancelaria RKKW doradzała spółkom z grupy MAGO S.A. w transakcji obejmującej zbycie znacznego pakietu akcji (udziałów) przez akcjonariusza (wspólnika) zaangażowanego kapitałowo w kilka spółek wchodzących w skład tej grupy. Spółka MAGO S.A., której akcje były głównym przedmiotem transakcji, jest liderem w branży wyposażenia powierzchni handlowych i magazynowych.

Na czele zespołu prawników prowadzących transakcję stał mec. Damian Dworek, Partner, Szef Departamentu Sporów Sądowych. Transakcja była wielopłaszczyznowa i obejmowała swoim zakresem czynności regulowane przepisami kilku jurysdykcji. Elementami transakcji były także złożone zagadnienia o charakterze korporacyjnym i prawnorodzinnym, a także ugody dotyczące szeregu postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym.

Transakcja zakończyła prawie trzyletni spór korporacyjny pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) grupy MAGO S.A., który – w imieniu spółek z grupy MAGO S.A. – prowadził Departament Sporów Korporacyjnych kierowany przez dr. Radosława L. Kwaśnickiego, Prezesa Zarządu Kancelarii RKKW.

Mec. Kwaśnicki zwraca uwagę, iż "wobec warunków finansowych transakcja wymagała daleko posuniętej precyzji, a sam „closing” transakcji związany był z działaniem w sztywnych ramach czasowych. Mimo złożonego charakteru transakcji przebiegła ona jednak pomyślnie i zakończyła się sukcesem naszego Klienta".