27 Maj 2015

RKKW doradzała MAGO przy wielomilionowej transakcji

Damian Dworek, Piotr Letolc, Łukasz Sieczka

Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy doradzała spółce MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu przy złożonej transakcji podwyższenia jej kapitału zakładowego o kwotę ponad 26,5 mln złotych. MAGO to wiodący producent regałów sklepowych w Europie z szeroką siecią dystrybucji w wielu krajach.

Doradztwo Kancelarii obejmowało cały proces transakcyjny począwszy od due dilligence, przygotowania dokumentów transakcyjnych, jak również wsparcie w negocjacjach i zamknięciu transakcji oraz rejestracji w KRS.
Ze strony Kancelarii RKKW transakcję przeprowadzali mec. Damian Dworek - Partner w Kancelarii RKKW, mec. Łukasz Sieczka i mec. Piotr Letolc.
Restrukturyzacja poprzedzona była długotrwałymi negocjacjami i ustaleniami odnośnie optymalnego jej charakteru. W pierwszej kolejności wymagała ona uporządkowania struktury kapitałowej podmiotów będących przedmiotem akwizycji, następnie zaś przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego MAGO w drodze wniesienia do tej spółki wkładów niepieniężnych – wskazują mec. Piotr Letolc z Departamentu Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW oraz mec. Łukasz Sieczka, szef Departamentu Umów Kancelarii RKKW.
Mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW, stojący na czele zespołu transakcyjnego dodaje, że była to kolejna w ostatnim czasie restrukturyzacja w ramach dużej grupy kapitałowej przeprowadzona przez RKKW. Cała operacja była, jak w wielu tego typu przypadkach, kilkuetapowa. Mimo złożonego charakteru przebiegła ona jednak pomyślnie i zakończyła się sukcesem naszego Klienta, który dzięki niej osiągnął wszystkie zakładane cele biznesowe.
Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, wskazuje, że Kancelaria RKKW od wielu lat z sukcesem wspiera swoich Klientów w transakcjach M&A, zarówno z udziałem krajowych, jak i zagranicznych podmiotów. Doradzamy zarówno przy wielkich, opiewających na setki milionów, operacjach biznesowych, jak też i znacznie mniejszych przedsięwzięciach biznesowych.

 

Czytaj więcej: O sprawie pisze m. in. portal Lex.pl.