29 Październik 2013

Kancelaria RKKW doradzała spółce z grupy J.W. Construction S.A. w sporze dot. transakcji M&A

Krzysztof Wróbel

Zakończył się konflikt pomiędzy spółką J.W. Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością J.W.5 S.K.A. (spółką z grupy J.W. Construction) a zagranicznym inwestorem z branży rolniczej.

Spór dotyczył roszczeń związanych z nabyciem przez inwestora udziałów o wartości ok. 60 milionów złotych w spółce prowadzącej działalność rolniczą w województwie zachodnio-pomorskim. Inwestor wstrzymał zapłatę ostatniej transzy ceny za udziały tłumacząc to powstaniem roszczeń z tytułu udzielonych przez sprzedającego zapewnień i gwarancji (reps & warrenties) dotyczących stanu prawnego i faktycznego nabytej spółki. Spór toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sprzedawcę udziałów reprezentował mec. Krzysztof Wróbel - Wiceprezes Zarządu Kancelarii RKKW, kierujący Departamentem Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW.

Po przeszło rocznej batalii sądowej strony podjęły negocjacje zmierzające do polubownego zakończenia konfliktu. Negocjacje zakończyły się ugodą, w ramach której strona niemiecka zrzekła się ok. 73% wcześniej wysuwanych roszczeń.

"Rozmowy ugodowe nie były łatwe, gdyż dotyczyły wielu aspektów współpracy pomiędzy stronami. Na ich skomplikowany charakter wpływ miało również uczestnictwo banku - depozytariusza środków. Determinacja stron pozwoliła jednak na wypracowanie kompromisu, który ostatecznie zakończył długotrwały spór. Końcowy efekt można określić jako satysfakcjonujący obie strony" - komentuje mec. Krzysztof Wróbel z Kancelarii RKKW.