03 Październik 2016

Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem (3.11.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez Personalities.
Prawo systematycznie nakłada na radę nadzorczą coraz więcej obowiązków – i coraz bardziej surowo traktuje kwestię odpowiedzialności członków rady nadzorczej za wykonanie tychże obowiązków. Spotykając się na posiedzeniach kilka razy do roku, współczesna rada nadzorcza nie jest w stanie wypełnić swoich zadań.

Rzecz nie w tym, by mnożyć posiedzenia: posiedzenie rady nie jest samo z siebie wartością. Rzecz w tym natomiast, by lepiej organizować posiedzenia rady i przenieść znaczną część jej prac poza posiedzenia. Wartość płynie wyłącznie z wykonywania przez radę stałego nadzoru nad działalnością spółki, co może być wykonywane także poza posiedzeniami rady. Wartość może też płynąć z podejmowanych przez radę nadzorczą uchwał; statuty wielu spółek otwierają możliwości podejmowania przez radę uchwał także poza posiedzeniem. Im lepsza jest organizacja posiedzeń, tym rzadziej zachodzi potrzeba ich zwoływania. Im lepsza jest organizacja pracy rady, tym więcej czynności może ona wykonać poza posiedzeniami plenarnymi.

Prelegentami będą: Andrzej S. Nartowski oraz dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: Więcej na temat warsztatu