01 Październik 2015

Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014) - przegląd wybranych orzeczeń

Piotr Letolc, Radosław L. Kwaśnicki, Krzysztof Wróbel, Łukasz Sieczka, Damian Dworek, Joanna Polakowska, Joanna Czekaj, Dariusz Kulgawczuk, Aneta Pankowska, Michał Wiliński, Damian Staszewski, Daniel Krajewski, Marcin Jasiński, Agnieszka Nalazek, Agnieszka Mikołajska, Natalia Tracichleb, Magdalena Wawrzonek, Karol Szymański, Piotr Frelak, Marek P. Wędrychowski, Mariusz Pniewski

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy we współpracy z Redakcją „Monitora Prawniczego” ma zaszczyt już po raz piąty zaprezentować Państwu przegląd wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych – tym razem z lat 2013–2014 – wraz z ich omówieniem.

Tak jak w poprzednich latach wyszliśmy z założenia, że najważniejsza jest praktyczna wartość orzeczeń, często bowiem to właśnie w praktyce spotykać się można z sytuacją, w której prawo stanowione („pisane”, „skodyfikowane”, tzw. law in books) nie daje jednoznacznej odpowiedzi na konkretne pytanie lub problem, w obliczu którego stanęliśmy. Pomocna wówczas staje się judykatura, w tym przede wszystkim orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym – szukając cierpliwie – znaleźć można rozwiązania wielu niejasnych dotąd kwestii.
Liczymy, że składany na Państwa ręce wybór orzeczeń Sądu Najwyższego, do których komentarze przygotowaliśmy, przyda się w Państwa pracy na co dzień.

Czytaj więcej: "Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014)”, pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca, dodatek do Monitora Prawniczego nr 13/2015.