02 Maj 2016

Polityka wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (22-23.6.2016 r.)

Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach: Polityka wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (22-23.6.2016 r.), które organizowane są przez MMC Polska.

Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która zastąpi ustawę „kominową”. Projekt ma na celu uregulowanie kwestii związanych z wynagradzaniem osób zarządzającymi firmami z udziałem skarbu państwa – zarówno większościowym jak i mniejszościowym. Nowa ustawa przewiduje również zawieranie nowych umów z kadrą menadżerską oraz uzależnienie wynagrodzeń stałych i zmiennych od skali działalności spółki, realizacji przez nią misji oraz wyników. Powyższe ustalenia będą wiązały się z dużymi zmianami organizacyjnymi w firmie: nowymi obowiązkami dla działów płacowych i ds. polityki wynagradzania, nadzoru właścicielskiego oraz członków zarządów i rad nadzorczych. Warsztat ma na celu rozwiać wszelkie wątpliwości oraz umożliwić jak najmniej problematyczną implementację nowych zasad.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone:

  • Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń,
  • Nowe zasady polityki wynagradzania osób na stanowiskach kierowniczych,
  • Rola nadzoru właścicielskiego w wypłacaniu premii,
  • Kwestie odpraw dla kadry zarządzającej,
  • Uspójnianie zasad wynagradzania w spółce.

Warsztaty poprowadzi m. in. Karol Szymański Of Counsel w Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Polityka wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (22-23.6.2016 r.)