04 Lipiec 2016

Karol Szymański w Pulsie Biznesu o przygotowaniach do Rozporządzenia MAR

Karol Szymański

W dniu 4.7.2016 r. na łamach Pulsu Biznesu ukazał się opracowany przez redaktora Kamila Kosińskiego artykuł pt. „Komunikaty z ISR niczemu nie służą”. Autor opisuje działania jakie podejmują spółki publiczne w celu przygotowania się do nowych zasad raportowania, wynikających z uzyskania skuteczności przez Rozporządzenie MAR.

W treści publikacji zawarto wypowiedzi Karola Szymańskiego, of Counsel Kancelarii RKKW, który ocenia praktykę emitentów polegającą na przekazywaniu do publicznej wiadomości przyjętych Indywidualnych Standardów Raportowania, a także odnosi się do zasadności tworzenia wewnętrznych regulacji normujących obieg informacji poufnych.

„Na własne potrzeby warto mieć ISR. Świadomość zagadnień związanych z informacją poufną mają osoby zajmujące się relacjami inwestorskimi, ale nie jestem pewny, czy mają ją kierownicy różnych działów, którzy podpisują umowy lub otrzymują informacje o ich wypowiedzeniu. Ważne, by do czasu przekazania takich wiadomości raportem nie dzielili się nimi z pracownikami i by wiedzieli, komu w spółce muszą je bezzwłocznie przekazać. ISR mogą te kwestie uporządkować. Istnienie tego typu regulaminu może się też przyczynić do obniżenia kary, jeśli spółka naruszy przepisy, ale udowodni, że informacje poufne traktowała właściwie”.

Czytaj więcej: K. Szymański, wypowiedź do art. red. K. Kosińskiego, "Komunikaty z ISR niczemu nie służą",Puls Biznesu z dnia 4.7.2016 r.