15 Styczeń 2015

Kancelaria RKKW wygrała przed SN spór o zwrot dywidend

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Źródłem sporu było działanie zarządu spółki akcyjnej, polegające na wykreśleniu z księgi akcyjnej wieloletniego akcjonariusza, któremu przysługuje prawie 20 proc. wszystkich akcji.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej spółki do rozpoznania. Wskazał on, że spółka nie udowodniła, aby klient Kancelarii RKKW nie był jej akcjonariuszem, a to na spółce spoczywał ciężar wykazania tej okoliczności.

"To orzeczenie Sądu Najwyższego pokazuje, że samodzielne i dowolne manipulowanie przez zarząd treścią księgi akcyjnej nie jest akceptowane przez sądy. Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, że przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania musi być odpowiednio uzasadnione. Nie może być tak, że uzasadnienie "oczywistej zasadności" skargi jest jedynie powieleniem oraz powtórzeniem zarzutów kasacyjnych" - wskazuje pełnomocnik akcjonariusza, mec. Aneta Pankowska.

"Rozstrzygnięcie to potwierdza, że rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy nie może być traktowane jako kolejny etap rozpoznawania sprawy. Merytoryczne zajęcie się sprawą przez Sąd Najwyższy wymaga uprzedniego wykazania szczególnych ku temu przesłanek, takich jakich np. oczywista zasadność skargi" - dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW oraz szef Departamentu Sporów Korporacyjnych.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat na portalu Lex.pl