01 Wrzesień 2016

Nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej - wdrażanie usprawnień (25.10.2016 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu: "Nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej - wdrażanie usprawnień" organizowanym przez MMC Polska.

Wydarzenie “Nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej-  wdrażanie usprawnień” stanowi płaszczyznę do wymiany doświadczeń i obaw związanych ze skutecznym nadzorem w zakresie funkcjonowania spółek na polskim rynku. Spotkanie to będzie idealną sposobnością do nawiązania kontaktu przez osoby bezpośrednio zajmujące się nadzorem właścicielskim w największych w Polsce Grupach Kapitałowych.

Paneliści, będący Ekspertami, przedstawią zagadnienia, które będą bodźcem do wywołania dyskusji w zakresie działalności Grup Kapitałowych. Za ogromną zaletę tego ogólnopolskiego spotkania należy uznać nastawienie na interaktywność uczestników oraz panelistów i możliwość poznania nowych instytucji, których wdrożenie jest konieczne dla zgodnego z prawem funkcjonowania Grupy. Celem wydarzenia jest ukazanie nowych rozwiązań usprawniania nadzoru właścicielskiego oraz możliwości jakie przedstawiają modele zagraniczne.

Główne zagadnienia:

  • Monitorowanie i mierzenie efektów nadzoru właścicielskiego – sprawdzone sposoby
  • Wewnętrzny wymiar nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej
  • Analiza i metody oceny efektywności i skuteczności nadzoru właścicielskiego w ujęciu wewnętrznym
  • Miarodajny raport całej Grupy Kapitałowej – koordynacja działań
  • Zagraniczne założenia nadzoru właścicielskiego a realia na polskim rynku Grup Kapitałowych
  • Wyzwania dla nadzoru właścicielskiego wynikające z nowości prawnych.