10 Sierpień 2015

Mec. Pankowska w Pulsie Biznesu o zwalczaniu konkurencji tajemnicą przedsiębiorstwa

Aneta Pankowska

Rozmowa mec. Anety Pankowskiej z red. Dorotą Czerwińską na temat informacji, które są tajemnicą przedsiębiorstwa, w kontekście zwalczania konkurencji.

Z moich doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy traktują czasem roszczenia z tytułu naruszenia tajemnicy jako narzędzie walki z powstającą konkurencją.
Budują zarzuty na domniemanym wykorzystywaniu wszelkich informacji związanych z firmą - mówi Aneta Pankowska, radca prawny, Partner, Szef Departamentu IP w Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: A. Pankowska, rozmowa z red. D. Czerwińską, "Zwalczanie konkurencji tajemnicą", Puls Biznesu z 10.8.2015 r.