07 Maj 2018

Mec. Marcin Jasiński oraz Karol Szymański członkami Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

W dniu 4.5.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Mecenasa Marcina Jasińskiego oraz Karola Szymańskiego.

Emperia Holding S.A. stoi na czele wiarygodnej i dynamicznej Grupy Kapitałowej Emperia, której działalność skoncentrowana jest na segmencie detalicznym. Emperia Holding S.A. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2002 roku.