21 Czerwiec 2016

Mec. Dariusz Kulgawczuk Przewodniczącym Rady Nadzorczej IMPERA CAPITAL S.A.

Dariusz Kulgawczuk

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IMPERA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24.5.2016 r. w skład Rady Nadzorczej tej spółki został powołany m.in. radca prawny Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.
Na posiedzeniu w dniu 21.6.2016 r. Mec. Dariusz Kulgawczuk został powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMPERA CAPITAL S.A.

Mec. Dariusz Kulgawczuk jest radcą prawnym, Partnerem w Kancelarii RKKW pełniącym funkcję szefa departamentu korporacyjnego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek handlowych, w tym branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Mec. Dariusz Kulgawczuk jest doradcą w sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Od 2011 roku pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy OIRP w Warszawie.

Mec. Dariusz Kulgawczuk ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Jest również absolwentem Cambridge University oraz Uniwersytetu Kraju Związkowego Saary.

IMPERA CAPITAL S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestuje w rozwój średniej wielkości spółek, w których jest aktywnym inwestorem średnioterminowym (średni czas trwania inwestycji to 3 – 5 lat). Zapewnia inwestorom operującym na rynku giełdowym dostęp do obszaru bezpośrednich inwestycji prywatnych w Polsce.