19 Styczeń 2016

Kwaśnicki o zabezpieczeniu w sporze z PKP Energetyka o dostawy prądu

W jednym ze sporów między spółkami handlującymi energią, zajmująca się sprzedażą energii do klientów końcowych notowana na NewConnect spółka Fiten otrzymała sądowe zabezpieczenie wykonywania kontraktów z PKP Energetyka (PKPE), której właścicielem jest obecnie fundusz CVC Capital Partners.

– Zabezpieczenie umożliwia Fiten przymusową realizację kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej w latach 2016 i 2017. Ich łączna wartość obecnie to ok. 130 mln zł – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, która reprezentuje Fiten. Jego zdaniem postanowienie sądu okręgowego świadczy o tym, że chronione jest już samo wykonywanie umów, nawet jeśli szkoda jeszcze nie powstała. – Jeśli sprzedawca i kupujący zawierają na długi czas umowę, która nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, to obowiązuje jej wykonanie w takim kształcie, na jaki strony się umówiły – podkreśla dr Kwaśnicki.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A. Wieczerzak-Krusińskiej, „PKP Energetyka spiera się o dostawy prądu”, Rzeczpospolita z dnia 19.1.2016 r.