25 Lipiec 2016

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika

Aneta Pankowska

Sąd Okręgowy dnia 9 czerwca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt: XXV Co 64/16), w którym nakazał wydawcy – tytułem zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych - umieszczenie w serwisach internetowych wzmianki, że informacje w artykule mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

W papierowym i internetowym wydaniu ogólnopolskiego dziennika ukazał się artykuł, który poprzez podanie nieprawdziwych i zniesławiających informacji w negatywny sposób przedstawiał Klienta RKKW, podważając jednoznacznie jego kompetencje i etykę zawodową. Kancelaria RKKW wystąpiła zatem z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń Klienta poprzez uniemożliwienie osobom trzecim dostępu do artykułów umieszczonych w serwisach internetowych, ewentualne - na wypadek, gdyby Sąd uznał, że powyższy sposób zabezpieczenia w nadmierny sposób obciąża wydawcę  - o umieszczenie w serwisach wzmianki, że informacje zawarte w artykułach mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

Umieszczenie wzmianki zdaniem sądu było konieczne, gdyż brak zabezpieczenia mógłby spowodować negatywne skutki wizerunkowe i finansowe, a tym samym prawdopodobne jest, że - w wypadku przyszłego uwzględnienia powództwa - mógłby spowodować niemożność usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Umieszczenie wzmianki jest jednym z dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w rozumieniu art. 755 § 1 pkt 1 KPC i nie obciąża obowiązanego w nadmiernym stopniu. Jest to tzw. nowacyjne zabezpieczenie polegające na stworzeniu nowego, prowizorycznego stanu prawnego. Rozpowszechnianie oraz udostępnianie treści artykułu bez wzmianki mogłoby prowadzić do dalszych naruszeń dóbr osobistych naszego Klienta. Udzielenie zabezpieczenia było zatem niezbędne dla odwrócenia grożącej szkody i innych niekorzystnych skutków.

„Umieszczenie stosownej wzmianki - pod wpływem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - staje się coraz częściej stosowanym w sądach sposobem zabezpieczenia w przypadku publikacji prasowych. Pomimo, że Sąd nie nakazał zablokowania dostępu do artykułu, uznając, że wzmianka będzie wystarczająca, to jednak wydawca dobrowolnie zablokował dostęp do zniesławiających treści na czas trwania procesu. Cel postępowania zabezpieczającego został zatem z naszego punktu widzenia w pełni osiągnięty” - mówi radca prawny Aneta Pankowska, partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Klienta.

Radosław L. Kwaśnicki, partner zarządzający w Kancelarii RKKW, dodaje: „Funkcjonowanie na rynku przedsiębiorców w dużej mierze uzależnione jest od pozytywnego wizerunku podmiotu, jego renomy, a także zaufania klientów i partnerów biznesowych. Upublicznienie negatywnych informacji dotyczących podmiotu gospodarczego, zwłaszcza w dobie Internetu i w zasadzie nieograniczonego przepływu informacji, bez wątpienia wpływa na jego wizerunek i stawia go w pejoratywnym świetle. To z kolei może powodować znaczny spadek zaufania klientów i kontrahentów oraz osłabienie pozycji rynkowej. Z tego względu doradzamy naszym Klientom, aby w przypadku bezprawnego naruszenia lub zagrożenia dóbr osobistych, podejmowali niezwłoczne działania w celu uzyskania odpowiedniej ochrony”