05 Luty 2018

Karol Szymański w Parkiecie na temat konfliktu korporacyjnego w Prochem S.A.

Karol Szymański

W Parkiecie z dnia 08.02.2018 r. Karol Szymański wypowiedział się na temat konfliktu w akcjonariacie inżynierskiej spółki Prochem S.A. w związku z Walnym Zgromadzeniem z dnia 26.01.2018 r. tej spółki. Zgromadzenie to podjęło m.in. uchwały w sprawie buy backu.