17 Listopad 2016

Kancelaria RKKW doradzała OPTeam w transakcji sprzedaży akcji PeP o wartości ponad 112 milionów złotych

Krzysztof Wróbel, Marcin Jasiński, dr Jarosław Szewczyk

Kancelaria RKKW doradzała spółce OPTeam w toku negocjacji warunków nabycia 50 procent akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), a następnie sprzedaży około 75 procent wszystkich akcji PeP na rzecz funduszu inwestycyjnego Innova AF II S.à r.l. (Innova).

Kancelaria RKKW wspierała spółkę giełdową OPTeam S.A. w toku negocjacji warunków nabycia 50 procent akcji PeP od PWPW, a następnie sprzedaży około 75 procent wszystkich akcji w PeP na rzecz funduszu inwestycyjnego Innova AF II S.à r.l. Fundusz Innova był partnerem finansowym wspierającym OPTeam przy transakcji nabycia akcji w PeP od PWPW.

Dokumentacja transakcyjna obejmowała umowy z PWPW oraz Innova, w tym umowę pożyczki oraz umowy zabezpieczające jej zwrot. Po dokonaniu transakcji OPTeam posiada około 25 procent akcji PeP. Łączna cena sprzedaży akcji PeP, jaką Innova zapłaciła OPTeam wyniosła 112.500.000 zł (sto dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Po zakończeniu transakcji oraz zasileniu kapitałowym PeP, Innova i OPTeam, w ramach strategicznego partnerstwa, będą aktywnie wspierać zarząd PeP w konsolidacji rynku płatności elektronicznych.

Jak wskazuje Wacław Szary, Prezes Zarządu OPTeam: „PeP jest jednym z pionierów rynku płatności elektronicznych. Spółka była jednym z prekursorów, wprowadzających w Polsce płatności zbliżeniowe i posiada znaczący udział w rynku. Wierzę, że wspólnie z funduszem Innova Capital stworzymy podmiot, który w niedługim czasie stanie się niekwestionowanym liderem e-płatności w Polsce.

Pracami kancelarii RKKW kierowali mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem Prawa Antymonopolowego oraz Inwestycji RKKW oraz mec. Jarosław Szewczyk, kierujący Departamentem Bankowości i Finansów RKKW.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć spółkę OPTeam w tej kluczowej dla jej dalszego rozwoju transakcji. Coraz bogatsze doświadczenie naszej kancelarii w sektorze transakcji typu private equity/venture capital pozwala nam na obsługę funduszy kapitałowych jak również podmiotów z nimi współpracujących. Pomagamy zarówno na etapie negocjacji, badania prawnego spółek jak również tworzenia dokumentacji transakcyjnej”, komentuje mec. Krzysztof Wróbel – Partner w Kancelarii RKKW odpowiedzialny za praktykę transakcyjną.

Kancelaria RKKW była jedynym doradcą prawnym po stronie OPTeam.

O transakcji pisał m.in. Reuters, portal forsal.pl oraz portal wyborcza.biz.

Powiązane tagi