11 Grudzień 2017

Kancelaria RKKW doradzała Benefit Systems przy przejęciu Fabryki Formy

Krzysztof Wróbel, Radosław L. Kwaśnicki

Kancelaria RKKW doradzała spółce Fit Invest sp. z o.o. (spółka zależna Benefit Systems S.A.) przy zawarciu umowy zobowiązującej sprzedaży 33,94% akcji spółki Fabryka Formy S.A.

W wyniku przeprowadzenia transakcji przewidzianej przedmiotową umową spółka Fit Invest sp. z o.o. stanie się jedynym akcjonariuszem spółki Fabryka Formy S.A. Wartość transakcji wynosi około 12 mln złotych.

Spółka Fabryka Formy S.A. (wraz ze spółką zależną – spółką Fitness Za Rogiem sp. z o.o.) prowadzi sieć klubów fitness, w skład której wchodzi obecnie 23 klubów fitness o łącznej powierzchni około 40 tys. metrów kwadratowych, które znajdują się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych (karta Multisport) oraz kultury i rozrywki.

Na czele zespołu prawników Kancelarii RKKW, których zapewniali wsparcie spółce Fit Invest sp. z o.o. przy transakcji stał Krzysztof Wróbel, Partner Kancelarii RKKW. Pozostałymi członkami tego zespołu byli: Marcin Jasiński, dr Jarosław Szewczyk oraz Michał Wiliński, starsi prawnicy Kancelarii RKKW.

„Zamknięcie całej transakcji od podpisania listu intencyjnego do zawarcia umowy zobowiązującej zajęło blisko rok. Przy realizacji transakcji brało udział kilka niezależnych od siebie podmiotów. Tym samym, jest to kolejnym potwierdzeniem najwyższego standardu usług oferowanych przez Kancelarię RKKW. Na marginesie warto zauważyć, iż po wygranym postępowaniu przez Europejską Federacją Piłki Ręcznej jest to kolejny sukces Kancelarii RKKW w dziedzinie związanej ze sportem.” – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.”

Powiązane tagi