30 Październik 2014

Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu (18-19.11.2014)

Krzysztof Wróbel

Zapraszamy do uczestnictwa w dwudniowej konferencji „Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu”, organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Konferencja skierowana jest do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Pozostałe spółki giełdowe mogą uczestniczyć w spotkaniu na zasadach opisanych w zakładce „Rejestracja”.
Panelistami będą m. in. prawnicy z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej na temat konferencji